Wat doet Click?

Gastouderbureau: wat doet Click?

Wij hebben alle aandacht voor ouders en gastouders:

• We zorgen voor dé match tussen gastouder, ouder en kind. 
• We ondersteunen onze gastouders bij de opvang en opvoeding.
• We werven en selecteren gastouders in de hele regio. 
• We maken de zakelijke aspecten in orde.
• We bieden een online administratiesysteem voor de verwerking van de kosten van de opvanguren

Gastouderbureau werkzaamheden

Click regelt ook de praktische zaken om de opvang heen. Wij zorgen voor:

• Fiscale ondersteuning: Ouders krijgen uitleg bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag en ontvangen een persoonlijke kostenraming en jaaropgave. Gastouders krijgen informatie over hun inkomsten en de fiscus, ze ontvangen een jaaropgave en krijgen de mogelijkheid deel te nemen aan de franchiseformule van Click.
• Gratis deskundigheidsbevordering voor gastouders zoals kinder-EHBO, pedagogiek en communicatie
• Pedagogische ondersteuning voor gastouders door de consulent en de pedagogische dienst. 
• Inspraak voor ouders via de oudercommissie.
• Een klachtenprocedure als Click een eventuele klacht niet naar tevredenheid kan afhandelen. 
• Nieuwsbrief de Clicker voor ouders en gastouders. 
• Vervangende opvang indien de ouders dat wensen.
• Verzekeringen om risico’s goed af te dekken: een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering tijdens de opvanguren.

Lees meer over Click

Pedagogisch verantwoorde gastouderopvang

Gastouders bij Click hebben de kwaliteiten in huis om verantwoord voor kinderen te zorgen. Ze hebben oog voor de persoonlijke ontwikkeling van ieder kind. Ze bieden een vertrouwde en veilige omgeving. Ook in praktische zin: het huis waar de opvang plaatsvindt, voldoet aan kwaliteitscriteria die we jaarlijks toetsen. 

Pedagogisch beleid

In ons pedagogisch beleid staat het kind centraal. Dat betekent dat kinderen alle gelegenheid krijgen om de wereld te verkennen op hun eigen, unieke manier. Een open communicatieve houding vinden we belangrijk. De belangrijkste doelen uit het pedagogisch beleid:

• Geborgenheid en emotionele veiligheid bieden
• Persoonlijke ontwikkeling stimuleren
• Sociale vaardigheden aanleren
• Leren omgaan met normen en waarden

Meer lezen? Download het pedagogisch beleid.