• Header

Werken voor Click

Click gastouderopvang is altijd op zoek naar nieuwe, enthousiaste en ondernemende gastouders. Wij willen graag samenwerken met gastouders die het belang van het kind voorop hebben staan en die kind- en ontwikkeling gericht willen werken. 

Wij zoeken gastouders die open staan voor VIB en intervisie, die een eigen pedagogisch plan kunnen maken en uitvoeren, die open staan voor samenwerking met andere gastouders en die een bijdrage leveren aan duurzame en natuurlijk gastouderopvang.

Wij hebben regelmatig opvangvragen voor gastouders. Deze vindt u hier.

De overheid stelt ook een aantal eisen aan het gastouderopvang waaraan een nieuwe gastouder moet voldoen:

- Diploma gastouder en EHBO-k:

Om te mogen werken als gastouder moet u een geschikt diploma hebben. Het diploma moet op de diplomalijst gastouders staan. Het certificaat goed gastouderschap of een Ervaringscertificaat (EVC) volstaat ook. Daarnaast heeft u een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan Kinderen nodig.

- Inschrijven bij gastouderbureau:

Om te kunnen werken als gastouder moet u zich inschrijven als gastouder bij een geregistreerd gastouderbureau. Gastouderbureaus moeten zich registreren in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).

VOG aanvragen voor gastouderopvang:

U heeft een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig om te mogen werken als gastouder. Een VOG kunt u aanvragen bij uw gemeente. Let op: uw huisgenoten moeten dit ook doen.

- Overige eisen gastouder worden:

Om te kunnen werken als gastouder moet u minimaal 18 jaar zijn. En tijdens de opvang Nederlands, Fries of een erkende Nederlandse streektaal spreken. Alle eisen aan gastouders staan in de Regeling Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.