• Header

Ouderbetrokkenheid

Click gastouderopvang hecht veel belang aan het contact met ouders. Dit vindt op verschillende manieren plaats.

Overdracht
Bij het brengen en/of halen wisselt u informatie uit met de gastouder. Naast de mondelinge overdracht die u met de gastouders heeft, zorgt de gastouder ook voor een schriftelijke overdracht.

Ouderavonden
Click gastouderopvang organiseert frequent een ouderavond over een interessant onderwerp.
Click geeft uw betrokkenheid de ruimte. U kunt alles over de opvang van uw kind bespreken met de consulent. De medezeggenschap van ouders is formeel vastgelegd in het reglement medezeggenschap Click gastouderopvang.

Oudercommissie
De Oudercommissie stelt zich ten doel:
Vertegenwoordigen van kinderen en hun ouders en het behartigen van hun belangen met betrekking tot welzijn, veiligheid, gezondheid, voeding en hygiëne van de kinderen.

Bevoegdheden van de oudercommissie:
- gevraagd en ongevraagd verzwaard advies uit brengen
- bevoegd advies uitbergen
- informatierecht

Oudercommissie Click gastouderopvang:
De oudercommissie telt op dit moment 1 lid:

  • Anneke Renckens


Mijn naam is Anneke Renckens (1983) en moeder van Norah (2015). Wij zijn nog steeds erg blij met de keuze voor een gastouder! Graag draag ik bij aan de kwaliteit van de gastouderopvang door met Click mee te denken over beleidsmatige zaken. Vanuit mijn studie pedagogische wetenschappen en mijn detachering bij afdeling Welzijn van gemeenten ben ik van mening hier mijn steentje aan bij te kunnen dragen!


Wilt u contact opnemen met de oudercommissie? Dat kan via: oudercommissieclick@gmail.com