KLACHT/SUGGESTIE MELDEN

Bent u ergens niet tevreden over? Wij hopen dat uw klacht in eerste instantie kan worden opgelost met uw consulent of de manager. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen met het onderstaande formulier.

Heeft u een suggestie? Dan kunt u deze ook via onderstaand formulier kenbaar maken.
 

Procedure

Binnen 4 weken na het ontstaan van het probleem, kunt u de klacht schriftelijk indienen. Dit is mogelijk via het klachtenformulier. Bij schriftelijke reacties krijgt u altijd per omgaande een ontvangstbevestiging. Daarin leest u wie de klacht zal afhandelen. Binnen 3 weken behandelen wij uw klacht. Duurt het langer? Dan nemen wij contact met u op. Uw klacht wordt uiterlijk binnen zes weken afgehandeld. Na afhandeling van uw klacht, wordt u geïnformeerd over de voortgang. Leidt uw klacht tot aanpassingen in onze werkwijze, dan laten we u dat weten.

De klachtenregeling heeft drie doelen:
• Reacties afhandelen en oplossen op een geschikte manier, naar het oordeel van alle betrokkenen.
• Snel fouten herstellen.
• Maatregelen treffen om herhaling te voorkomen.

Lees onze volledige klantreactieprocedure in het volgende document: Klachtenprocedure.pdf.