• Header

Voor- en vroegschoolse Educatie (VVE)

Kinderen willen bewegen. Ze willen de wereld ontdekken, ervaringen opdoen en talenten ontplooien. Speels en in eigen tempo. Onze gastouders werken ontwikkelingsgericht. Als ondersteuning gebruikt Click VVE methodes

VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Dit heeft geen schools karakter: alles gaat speels en ongedwongen. Peuters leren door te doen, te voelen en lijfelijk bezig te zijn. De VVE-methode verrijkt de omgeving en geeft de gastouder handvatten om in te spelen op het natuurlijke ontwikkelingsproces van peuters. Alle ontwikkelingsgebieden komen aan bod:

• Sociale ontwikkeling: kinderen leren van elkaar

• Sociaal-emotionele ontwikkeling: de persoonlijke ontwikkeling

• Cognitieve ontwikkeling: taal en spraak, logisch nadenken

• Lichamelijke en zintuiglijke ontwikkeling

• Morele ontwikkeling: normen en waarden

• Creatieve ontwikkeling


De gastouder werkt met thema’s die uw kind herkent. Bijvoorbeeld: herfst, winkeltje of feest.

Zo krijgen de activiteiten samenhang en geniet uw kind er meer van.