• Header

Veilige kinderopvang

Bij elke gastouderlocatie vindt er jaarlijks een Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid plaats. Als het gaat om ziekte en hygiëne werkt een gastouder volgens de richtlijnen van de GGD. Die toetst ook jaarlijks onze locatie op het hoofkantoor. Het inspectierapport van uw gastouderlocatie vindt u online op de vestigingspagina en in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).

Onze gastouders weten hoe ze moeten handelen als er ondanks alle maatregelen iets gebeurt. Elke gastouder heeft haar kinder- EHBO en zijn er protocollen om adequaat te reageren.


Continue screening

Elke medewerker in de kinderopvang moet voor hij of zij kan starten bij een werkgever een recente VOG – een verklaring omtrent gedrag – overleggen, zo ook alle gastouders. Hiermee toont de gastouder aan dat hij/zij geen strafbare feiten heeft gepleegd die het werken met kinderen in de weg staat. Elke dag controleert Dienst Justis alle medewerkers in de kinderopvang op strafbare feiten. Op het moment dat een gastouder in de fout gaat, krijgt Click gastouderopvang een signaal. De betreffende gastouder mag dan niet meer werken totdat er een nieuwe, geldende VOG is. Hoe dit precies in zijn werk gaat lees je op deze pagina van de overheid