• Header

Pedagogische visie

'Help mij het zelf te doen'

Click gastouderopvang vindt het belangrijk dat gastouders kinderen opvangen in een liefdevolle, veilige omgeving waarin ze de ruimte en tijd krijgen om te ervaren, ontdekken en te experimenteren. Een omgeving waar kinderen uitgenodigd worden om zelf te leren.

Ieder kind is uniek en er van nature op uit om de wereld te ontdekken en te onderzoeken. Een kind leert door de ervaringen en belevingen die hij opdoet; door het zelf te doen, door keuzes te maken en door op eigen wijze mogelijkheden te ontdekken en te ontwikkelen.

De gastouder onderkent wat de behoeften van een kind op een gegeven moment zijn en speelt daarop in, door de juiste omgeving en materialen te bieden. De gastouder houdt rekening met de uniekheid van ieder kind  qua behoeften, mogelijkheden, stemming, karakter, eigenheid en emoties.

Click gastouderopvang verwacht van gastouders dat zij een gezonde, actieve  leefstijl nastreven voor de gastkinderen.

Samenwerking met ouders

De samenwerking tussen ouders en gastouders bevordert de kwaliteit van opvang. De opvoeding binnen het gezin en de gastouders opvang zijn onlosmakelijk aan elkaar vernomen. Ouders zijn uiteraard eindverantwoordelijk en deskundig waar het hun eigen kind betreft. De gastouder is deskundig wat betreft de ontwikkeling van kinderen in het algemeen. 

De gastouder kan inspelen op speciale wensen en behoeften van zowel kind als ouder. Er kan extra zorg of specifieke aandacht voor kinderen die zich prettiger voelen in klein gezelschap gegeven worden. De basis van een persoonlijke afstemming is een goede informatieoverdracht tussen ouder en gastouder. De gastouder en de ouder zijn opvoedingspartners. Overleg en afstemming tussen hen is belangrijk voor het slagen van de opvang.  De opvoedingswensen van ouders en het aanbod van de gastouder dienen helder te zijn voor elkaar. Er worden afspraken gemaakt over dagritme, gebruiken en gewoontes in de verzorging en opvoeding. Ouder en gastouder informeren elkaar over belangrijke normen en waarden.  Naast haar eigenheid speelt ook het eventuele gezinsleven van de gastouder een rol met eigen normen en waarden en regels.

Click vindt het belangrijk dat een gastouder de ouder kan informeren over  welke waarden en normen ze belangrijk vindt en nastreeft.

Spelenderwijs leren

Kinderen willen bewegen. Ze willen de wereld ontdekken, ervaringen opdoen en talenten ontplooien. Uw peuter krijgt bij ons alle kans om zich volop te ontwikkelen. Speels en in eigen tempo. Wij werken ontwikkelingsgericht. Als ondersteuning gebruiken wij VVE-methodes.

Dit zijn programma’s waarbij kinderen spelenderwijs leren ter voorbereiding op de basisschool. Om een achterstand in te lopen of kinderen gewoon een goede start te geven.

Meer lezen?

Download het Pedagogisch beleidskader / beleidsplan van Click gastouderopvang